Před používáním webových stránek si, prosím, pozorně přečtěte tyto Podmínky používání. Přístup k webovým stránkám a jejich používání je podmíněno tím, že tyto podmínky zcela akceptujete. Vstupem na webové stránky provozovateli stránek gynekologicka-laparoskopie.cz, společnosti PHK MARKETING s.r.o., potvrzujete, že jste se s podmínkami seznámil/-a a akceptujete je.


Materiály zobrazené na těchto stránkách můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah těchto stránek distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez svolení provozovatele tohoto portálu.


Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na těchto stránkách setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení provozovatel tohoto portálu. Provozovatel tohoto portálu vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost.

Portál gynekologicka-laparoskopie.cz obsahuje články vzniklé kompilací z veřejně dostupných zdrojů a v žádném případě nenahrazuje konzultaci s lékařem, ani lékařskou péči. Všechny informace zde uvedené nejsou konkrétním návodem na léčbu a jsou pouze obecným informačním materiálem. Autoři těchto kompilací ani provozovatel tohoto serveru nenesou odpovědnost za jakékoli nerespektování tohoto upozornění.

 


Provozovatel tohoto portálu nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu těchto stránek. Užívání a prohlížení stránek je na vlastní riziko. Provozovatel tohoto portálu neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví. Provozovatel tohoto portálu nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které Vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na Vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu Vašeho přístupu k těmto stránkám, jejich užívání nebo prohlížení, případně z důvodu Vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, apod. z těchto stránek. S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na stránku elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným.


Cokoli na stránky tohoto portálu přenesete nebo umístíte, stane se majetkem provozovatele tohoto portálu nebo jeho spřízněných osob a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Dále je provozovatel těchto stránek  oprávněn využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo postupy obsažené v jakýchkoli sděleních, která umístíte na stránky pro jakýkoli účel.Obrázky zobrazené na těchto stránkách jsou buď majetkem provozovatele tohoto portálu nebo jsou tzv. royalty free a jsou chráněny licencí. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na těchto stránkách není takové konkrétní povolení uvedeno.

Provozovatel tohoto portálu nezkoumal podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí. Provozovatel tohoto portálu může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné. V rámci zajištění Vaší právní jistoty Vám doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s aktuálním zněním podmínek.

Provozovatel portálu se zavazuje nesposkytnout Vaši e-mailovou adresu třetím stranám, avšak vyhrazuje si právo ji použít k zasílání vlastních propagačních materiálů a newsletterů.

Upozornění

Portál mimodelozni-tehotenstvi.cz spadá do portfolia webových stránek GYNWEB.cz. Portál obsahuje autorské články specialistů, redakce a našich přispěvovatelek. Tyto články, jakožto rady v on-line poradně, v žádném případě nenahrazují konzultaci s lékařem, ani lékařskou péči. Všechny informace zde uvedené nejsou konkrétním návodem na léčbu a jsou pouze obecným informačním materiálem. Autoři článků ani provozovatel tohoto serveru nenesou odpovědnost za jakékoli nerespektování tohoto upozornění.
Přebírání obsahu je možné jen po písemném svolení majitele portálu GYNWEB.cz.
Tým portálu GYNWEB.cz

new gynweb

Adresa:
PHK MARKETING s.r.o.
Sokolovská 81/55
186 00 Praha 8
IČ 04024214

email: info@gynweb.cz

GYNWEB.cz je hlavním mediálním partnerem Nadačního fondu APOLENA. Nadační fond APOLENA podporuje moderní operační léčbu žen, které trpí závažnými gynekologickými onemocněními, a to na největším českém gynekologicko-endoskopickém pracovišti v Praze "U Apolináře".
Více na www.apolena.eu.

Líbí se Vám GYNWEB.cz?

Close

Sledujte nás, prosím, nebudete litovat :)